• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl
  • Wie zijn wij?

    Buro SBH is een multidisciplinair advies- en ontwerpbureau met ruim 30 jaar ervaring in het realiseren van bijzondere huisvesting. Buro SBH bedenkt, ontwerpt en realiseert voor zorginstellingen, scholen, culturele voorzieningen en corporaties.

  • Actueel
  • Social media
  • Volg ons op Twitter en Linkedin

Scheiden van wonen en zorg

De huisvesting voor cliënten met een zware zorgvraag blijft vooralsnog intramuraal en wordt vergoed via de kern-AWBZ. Voor (nieuwe) cliënten met een lichte tot middelzware zorgvraag wordt Wonen en Zorg gescheiden; deze cliënten gaan hun huisvesting voortaan huren. Dit heeft consequenties voor de bewoners, maar kan ook grote gevolgen hebben voor de exploitatie van het vastgoed van zorgorganisaties.

In dat perspectief heeft Buro SBH een huisvestingsconcept ontwikkeld dat budgetneutraal binnen beide regimes geëxploiteerd kan worden. Op basis van dit concept kunnen woningen zowel intramuraal als op basis van een huurcontract worden aangeboden aan verschillende cliëntgroepen. Hiermee kan de keuzevrijheid van cliënten worden vergroot en kan tegelijkertijd leegstand en exploitatieverliezen van zorggebouwen worden vermeden. Deze aanpak biedt de zorginstelling flexibiliteit en een nieuw toekomstperspectief voor het vastgoed.

Buro SBH beoordeelt samen met de klant de gevolgen vanuit de nieuwe regelgeving en financiering. Zo kan worden bepaald wat de gevolgen zijn en kan een strategisch plan op maat worden gemaakt.