• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl
  • Wie zijn wij?

    Buro SBH is een multidisciplinair advies- en ontwerpbureau met ruim 30 jaar ervaring in het realiseren van bijzondere huisvesting. Buro SBH bedenkt, ontwerpt en realiseert voor zorginstellingen, scholen, culturele voorzieningen en corporaties.

  • Actueel
  • Social media
  • Volg ons op Twitter en Linkedin

Transformatie

Leegstand is een groot probleem in Nederland. Grote kantoorgebouwen staan al jaren structureel leeg. Buro SBH beoordeelt met lokale ontwikkel- en bouwpartners dergelijke gebouwen en locaties op hun geschiktheid voor nieuwe functies. Hierbij wordt gezocht naar unieke invullingen. Bij geschikte panden wordt een haalbaarheidsstudie gedaan en een businesscase opgesteld De combinatie van marktpartijen koppelt inhoudelijke kennis en technische ervaring aan locale kennis van panden en locaties en linkt dit aan een gezamenlijk netwerk van klanten en partners. Dit zorgt ervoor dat er unieke maar realistische plannen ontstaan voor anders soms kansloze gebouwen.

De opgave in zorgvastgoed
De herstructurering van het zorgstelsel en de algemene bezuinigingen in de zorg leiden momenteel tot leegstand en tevens een gewijzigde vraag in de toekomst. Buro SBH koppelt kennis van gewijzigde regelgeving en visie op de zorgmarkt aan zijn ervaring met herontwikkeling, transformatie en herbestemming. We komen met innoverende oplossingen voor het zorgvastgoed.