• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl
  • Wie zijn wij?

    Buro SBH is een multidisciplinair advies- en ontwerpbureau met ruim 30 jaar ervaring in het realiseren van bijzondere huisvesting. Buro SBH bedenkt, ontwerpt en realiseert voor zorginstellingen, scholen, culturele voorzieningen en corporaties.

  • Actueel
  • Social media
  • Volg ons op Twitter en Linkedin

Barentsz Centrum Maliebaan Den Dolder


Het voornemen een gezamenlijke voorziening op te richten ten behoeve van forensische jeugdpsychiatrie, orthopsychiatrie en jeugdverslavingszorg in Den Dolder door Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg en Centrum Maliebaan heeft in 2009 geleid tot een architectenselectie waarvoor Buro SBH is uitgenodigd haar visie te presenteren.

De doelgroep bestaat uit jongeren van 12  tot 21 jaar met ernstige psychiatrische stoornissen, gedragsproblematiek en/of problemen met verslavende middelen. Het programma omvat woon-, therapie-, sport-  en onderwijsfaciliteiten voor deze jongeren en de nodige facilitaire voorzieningen met een totaal oppervlak van ruim 6.500 m².

Binnen de landschappelijke, juridische en complexe programmatische randvoorwaarden is Buro SBH er in geslaagd een visie te formuleren die aansluit bij de specifieke wensen van de opdrachtgevers en heeft geleid tot het winnen van de selectie.

De te realiseren voorziening wordt opgezet als een compact verzamelgebouw met een centraal entreegebied van waaruit de verschillende afdeling worden ontsloten. Dit centrale entreegebied kan transparant worden uitgevoerd waardoor een maximale oriëntatie en integratie in het landschap ontstaat. Dit wordt versterkt door de programmaonderdelen uiteen te halen, deels onder het maaiveld en deels erboven te plaatsen.