• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl
  • Wie zijn wij?

    Buro SBH is een multidisciplinair advies- en ontwerpbureau met ruim 30 jaar ervaring in het realiseren van bijzondere huisvesting. Buro SBH bedenkt, ontwerpt en realiseert voor zorginstellingen, scholen, culturele voorzieningen en corporaties.

  • Actueel
  • Social media
  • Volg ons op Twitter en Linkedin

Behandelcentrum Ambiq Hoogeveen

Met de uitbreiding van de locatie Voltastraat met 32 eenheden voor zeer intensieve behandeling (ZIB) is ook het bestaande orthopedagogisch behandelcentrum van Ambiq aangepast en uitgebreid. Met kleine ingrepen in de bestaande bouw zijn ruimten geschikt gemaakt voor behandeling, therapie, schooltoeleiding en ontspanning. De uitbreiding bestaat uit een kleine sportzaal en multifunctionele ruimten voor therapie en kantoor. De sportzaal wordt gebruikt voor psycho-motorische therapie (PMT) en kan door middel van flexibele wanden worden opgedeeld in twee ruimtes. De ruimte wordt ook gebruikt voor grotere evenementen.

Het volume van de uitbreiding op het achterterrein van het bestaande complex wordt grotendeels bepaald door de afmetingen van de sportzaal. De materialisatie met metselwerk, hout en zink sluit aan bij de industriele context, maar heeft door de positie en afmetingen van ramen en deuren toch een menselijke schaal.