Buro SBH

Buro SBH is een multidisciplinair advies- en ontwerpbureau met ruim 35 jaar ervaring in het realiseren van bijzondere huisvesting. Buro SBH bedenkt, ontwerpt en realiseert voor gespecialiseerde zorginstellingen, scholen, culturele voorzieningen, corporaties en andere marktpartijen.

Huisvesting vormt een basale behoefte. Vanuit een intrinsieke motivatie richten we ons op huisvesting van kwetsbare groepen in de samenleving. We combineren dit met passie en gedrevenheid voor ons vak. We willen bijdragen aan een leefbare en duurzame omgeving voor iedereen.

 

Hoe werken we?

 • Onderzoekend en luisterend: we gaan op zoek naar de vraag achter de vraag van onze opdrachtgevers en/of gebruikers.

 • Open en transparant: zeg wat je doet en doe wat je zegt

 • Co-creatie: samenwerking met de opdrachtgever en gebruikers levert het beste antwoord op  vraag en het best passende ontwerp.

 • Inventief, creatief en tegelijkertijd projectmatig en resultaatgericht: we werken zakelijk, effectief, verantwoord en realistisch.
   

 

Onze werkplek

 

Waar richten we ons op?

 • Wij verzorgen haalbaarheidstoetsing in brede zin: ruimtelijk, technisch, financieel waarbij we ook locatie, organisatie, strategie, exploitatie en planning meenemen.

 • Wij adviseren bij het creëren van een passende vastgoedportefeuille in relatie tot de toekomstige vraagontwikkeling binnen de maatschappelijke en politieke context.

 • Wij transformeren bestaande gebouwen tot duurzame en geschikte huisvesting van zorggerelateerde doelgroepen.

 • Wij herbestemmen leegstaande gebouwen om de leefbaarheid van de buurt te bevorderen en specifieke doelgroepen duurzaam te huisvesten.

 • Wij ‘Ecoveren’ bestaande woningen tot duurzame, energiezuinige en toekomstbestendige huisvesting.

 • Wij realiseren voor u nieuw maatschappelijk vastgoed, waarbij flexibiliteit, passiefbouw, energie- en CO²-neutraal kernbegrippen zijn.

Samenwerkingsvormen

Samenwerking zit ons in de naam -Samenwerken aan Bijzondere Huisvesting- en in ons DNA. We werken intensief samen met alle partijen in het proces om al het talent, de ervaring, de kennis en de energie te kunnen bundelen. Om het best mogelijke eindresultaat te bewerkstellingen en te zorgen voor een efficiënt en aangenaam proces. Bij elk project zoeken we naar de belangrijkste vorm van samenwerking: co-creatie met onze opdrachtgever. Met de technische adviseurs en bouwende partijen in Bouwteamverband zorgen we vervolgens voor een effectief en efficiënt samenwerkingsproces tijdens ontwerp en realisatie. Buro SBH vormt in alliantie met andere marktpartijen, als adviseurs, installateurs, ontwikkelaars en bouwkundige aannemers, nieuwe specifieke samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzame herbestemming en nieuwe woonzorgconcepten.